Bli medlem

Anmäl dig för att bli medlem redan idag!

Skriv in din postadress nedan så får du förslag på vilken förening du kan bli medlem i. Välj medlemskap och gå direkt till betalning. 

Ordinarie medlem
Medlemskap beviljas den som uppfyller förutsättningarna i beskrivningen av Vem är Veteran och som betalt medlemsavgift.

Stödmedlem
Alla som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning kan beviljas stödmedlemskap. Stödmedlemskap inom SVF medger närvaro vid kongress men inte rösträtt. Du har också tillgång till de aktiviteter som förbundet eller föreningarna anordnar.

Medlem i pågående mission
Välj detta medlemskap om du är i pågående mission. Ange vilken mission/insats du deltar i samt årtal när du väljer detta medlemskap. 

Företagsmedlemskap - Stödmedlemskap för företag, föreningar, organisationer
Föreningar, förbund och organisationer som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap i SVF. Dessa föreningar, förbund och organisationer betalar en särskild medlemsavgift. Kontakta kansliet@sverigesveteranforbund.se för registrering av medlemskapet. 

Hitta medlemskap via privat adress
»
Ok