title

Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation med tillhörighet till World Veterans Federation (WVF) och verkar tillsammans med Försvarsmakten och övrig offentlig och privat sektor i Sverige, Norden och det Nordiska närområdet. SVF verkar för veteraner och deras nära

SVF är förbundet som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.

SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser.

Detta innebär att förbundet skall åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att,