Bli medlem i Sveriges Veteranförbund

SVF är öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring, samt för den som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.

Kommande evenemang
Fler sökmöjligheter  
»