Sveriges Veteranförbund är registerad gåvomottagare sedan 1/1 2022, vilket innebär att du kan få skattereduktion upp till 3000 kr per år för dina gåvor till Gula Bandet, för att få det behöver vi ditt personnummer och du måste uppfylla följande krav för skattereduktion: Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle). Du måste skänka minst 2 000 kr under året.

För att kunna ge en månadsdonation krävs att vi har ett aktivt betalkort inlagt i din profil.

Jag önskar stödja med ett fast belopp:

50,00 kr i månaden
100,00 kr i månaden
200,00 kr i månaden
250,00 kr i månaden
300,00 kr i månaden
400,00 kr i månaden
500,00 kr i månaden

Jag önskar stödja med ett engångsbelopp:

kr.